Féilire 2005

Féile Lughnasa Rath Iomgháin 2005
Taispeántas Gearrscannáin - Irish Language Short Film Screening
Ionad: An Leabharlann, Rath Iomgháin, Co. Chill Dara
Dáta: 31ú Iúil /31st July @ 5.00 in / pm

Taispeántas Scannáin faoin Comhshaoil - Environmental Film Screening
Ionad: An Leabharlann, Rath Iomgháin, Co. Chill Dara
Dáta: 30ú Iúil / 30th July @ 5.00 in / pm
Turas Treoraithe ghairdín na mná rialta / Guided walk of the Convent Garden
Ionad: Ghairdín an Clochar, (in aice leis an tseipéal / near the church)
Dáta: 30ú Iúil / 30th July @ 2.00 in / pm


Beidh FAIRTRADE tae/caife le fail sa leabharlann ina dhaidh an turas treoraithe..

FAIRTRADE refreshments available in the library immediately after the guided walk

Saorchead isteach - beidh fáilte roimh chach / Free - all welcomeTaispeántas Gearrscannáin - Irish Language Short Film Screening


Fluent Dysphasia

Co-imeact idir Ionad Buail Isteach na Gaeilge and Féile Lughnasa, Rath Iomgháin 2005.
-
A co-operation between The Irish Language Drop-in Centre and The Rathangan Lughnasa Festival 2005

Tógtha
(Eire/2004/7.5 neom)
Stiúrthóir: Alan Ó Cuilinn

Is beochan beacht é Tógtha, mar gheall ar forbairt atá go minic rialaithe ag brabús airgid, seachas do leas an cheantair agus muintir na háite. Léiríonn an scannán roinnt caractéirí atá ina gcónaí sa chathair agus ins na fobhailte. Taispeánann an scannán seo an tionchar ar eifeacht atá ag na Forbróirí seo ar shaol na ndaoine seo. Togtha is a succinct animation about how urban development is frequently governed by financial profit and not by what is best for the locality in question and its' inhabitants. The film focuses on several characters living both in the countryside and in the suburbs. The film shows the influence of developers on the lives of the people.

An Díog is Faide (Eire/2004/14 neom)
Stiúrthóir: Hugh Farley.

Fiorscéal Sonnie Murphy, mar oibrí feirme a ghlac páirt i léimrás Chluichí Oilimpeacha 1932 i Los Angeles. Ach ní gan luach a fhíoraítear aon aisling.
The true story of a farm labourer, Sonnie Murphy, who gets the chance to compete in the steeplechase in the Los Angeles 1932 Olympics. But for every dream, there is a price to be paid.

Cúilín Dualach (Eire/2004/12 neom)
Stiúrthóir: Nora Twomey,

Rugadh Cúilín Dualach agus a chioigeann iompaithe siar air. Ábhar magaidh é do chách ach amháin a mháthair. Lá amháin, faigheann sé amach go bhfuil bua níos fearr aige ná éinne eile.
Born with his head on backwards, Cuilin Dualach has been shunned and mocked by all but his loving Mother. Then one day, he discovers he can do something better than anyone else.

Fluent Dysphasia (Eire/2004/16 neom)
Stiúrthóir: Daniel O Hara.

Dúisíonn Murph lá amháin ag labhairt i nGaeilge, líofacht nach raibh aige riamh cheana - ní cuimhín leis go raibh labhairt an bhéarla aige. Tá cúnamh de dhíth air.
When Murph wakes one day, mysteriously speaking perfect Irish - which he never could before - and having forgotten how to speak English, he looks for help wherever he can get it.

Taispeántas Scannáin faoin Comhshaoil - Environmental Film Screening

The End of Suburbia [SAM / US / 2003 / 78 neom]

Gheall na bruachbhailte slí maireachtála SAM dúinn. Ach anois tá ceisteanna troma á gcur faoi leanúnachas an slí maireachtála seo. Léiríonn an scannán seo, ar bhealach fíreannach, agus írónach, céard tá amach romhainn le slí maireachtála SAM anois agus an éileamh domhanda níos treise ná an táirgeadh domhanda. Taispeánann sé pictiúr dúinn den domhain agus gás nádúrtha ag ídiú, praghasanna ag dul in airde, agus na bruachbhailte ag iompú isteach i "mbailte bochta an todhchaí". Seo mar atá anois in Éirinn, agus forbairt gan srian i réim, in áiteacha cosúil le tithíocht sa Tobar Bán i Ráth Iomgháin, Cill na Cúirta i gCúl an tSúdaire, Mainistir Eimhín srl. - bruachbhailte le trácht trom isteach is amach go Baile Átha Cliath. An bhfoghlaimíonn muid ariamh ó na botúin atá déanta ag tíortha eile ?

Suburbia promised the American dream. But now serious questions are emerging about the sustainability of this way of life. With brutal honesty, and a touch of irony, the End of Suburbia exposes the American way of life and its prospects as global demand for fossil fuels begins to outstrip demand. It presents a startling portrait of a world where oil and natural gas production is declining, prices are increasing and where without affordable fuel, the suburbs are doomed to become "the slums of the future". Such is the case now as well for Ireland with a free for all in development, such as housing in the Tobar Bán field in Rathangan, Kilnacourt in Portarlington, Monasterevin, etc. - new suburbia with intense commuter traffic in and around Dublin. Do we ever learn from the mistakes of other countries ?

Crude Progress [ Alban / Scotland / 2004 / 34 neom]

Cé mar a bhéas an saol agus an ola rite amach ? Scannán idir scannán faisnéise agus scannán samhlaíochta, taispeánann Crude Progress tús agus deireadh tionsal an ola sna hOileán Orkney in Albain.
What will life be like when the oil runs out ? Part documentary on the past, part imagination of the future, Crude Progress charts the rise and fall of the oil industry in the Orkney Islands.

Tógtha
(Eire/2004/7.5 neom)
Stiúrthóir: Alan Ó Cuilinn

Is beochan beacht é Tógtha, mar gheall ar forbairt atá go minic rialaithe ag brabús airgid, seachas do leas an cheantair agus muinite na háite. Léiríonn an scannán roinnt caractéirí atá ina gcónaí sa chathair agus ins na fobhailte. Taispeánann an scannán seo an tionchar ar éifeacht atá ag na Forbróirí seo ar shaol na ndaoine seo.
Tógtha is a succinct animation about how urban development is frequently governed by financial profit and not by what is best for the locality in question and its inhabitants. The film focuses on several characters living both in the countryside and in the suburbs. The film shows the influence of developers on the lives of the people.

WWW.IONAD.ORG


Faigheann an tIonad Buail Isteach tacaíocht airgid ó Fhoras na Gaeilge (www.gaeilge.ie).