Féilire 2006

Clár - Programme of Events

PDF - Open Office - MS Office

An Domhan fós frith chogach

TAISPEÁNTAS SCANNÁN / FILM SCREENING

Clár - Programme of Events

PDF - Open Office - MS Office


Connolly Books,
Bloom Lane, Lower Ormond Quay, Dublin 1
Sunday, 19th February 2006 2.00 pm
Is ceiliúradh é an taispeántas ar na mórshiúlta agóide an daonra ar an 15ú Feabhra 2003 in aghaidh bagairt cogaidh ar an Iaráic.
This screening celebrates the mass mobilization of people around the World on Saturday 15th February 2003, united against the threat of War against Iraq.

Beidh failte roimh chách / All welcome. Saor in aisce / Admission free
[Fair Trade refreshments available after screening and discussion]

Silken Thomas,
The Square, Kildare town.
Thursday 16th March 2006 8.00 pm.
Is comóradh an taispeántas seo ar easpa daonlathais an SAM agus a ‘chairde’ – ag leanúint leis an gcogadh, is cuma cén costas. This is a commemoration of the lack of democracy exhibited by the US and its ‘comrades’ to go to war, regardless of the cost.

Beidh fáilte roimh chách / All welcome Saor in aisce / admission free
[Fair Trade (Java Republic) is available in The Silken Thomas]

Comh-imeacht idir Ionad Buail Isteach na Gaeilge (www.ionad.org) agus Comhaontas na Síochana is na Neodrachta (PANA).
A co-operation between The Irish Language Drop-in Centre (www.ionad.org) and Peace and Neutrality Alliance (PANA).

Bean an tí / M.C : Máire Ní Bheaglaoich, PANA / Ionad Buail Isteach na Gaeilge.


Na Scannáin


The Campaigners (Éire/2005/26neom) Stiúrthoir: Emma Bowell
The Campaigners (Éire/2005/26neom)  Stiúrthoir: Emma Bowell
Scannán atá léirithe ag Frameworks Films le Grúpa Frith-chogaidh ó Chorcaigh. Leanann an scannán dream agóidithe le linn chuaird George Bush ar Éirinn i 2004. Tugann sé léargas dúinn ar an raon leathan daoine a bhíonn páirteach ina leithéid d’fheachtas, agus tugann tuiscint níos fearr dúinn ar na fathanna go dtiomáintear daoine áirithe i dtreo feachtaisí i gcoinne coghaidh.

Beidh Emma Bowell agus Eddie Noonan ó Frameworks Films (www.frameworksfilms.com) i láthair ag an dtaispeántas scannán i mBaile Átha Cliath chun lucht an fheachtais a chur in aithne.

Beidh plé ina dhiaidh. D’oibrigh Frameworks Films le réimse leathan grúpaí deonacha agua pobal a bhí ag pleanáil do Chorcaigh, Cathair Chultúrtha na hEorpa 2005. Mar thoradh air sin, tá dhá ghearrscannán déag, agus iad le fáil ar DVD dúbalta.


Voices against War – F15, NYC (SAM/2004/22 neom)

Is scannán faisnéise “Voices against War – F15, NYC … Saoránaigh Mheiriceá ag teacht go Manhattan ar an 15ú Feabhra 2003, an lá go dtugtar “Deireann an Domhan ‘Ní beidh’ le cogadh” air. Nuair a bhí deireadh na seachtaine thart, bhí mórshiúlta agóide tarlaithe i mbreis is 600 cathair ar fud an domhan, i mBaile Átha Cliath (250,000), Corcaigh (100,000), Gaillimh, Luimneach agus srl. Tugann sé cuntas ar shlógadh mór gnáth-daoine go bhfuil uafás ortha mar gheall ar bhagairt cogaidh ar an Iaráic, tír a bhí lagaithe go mór le deich mbliana ag smacht-bhannaí na Náisiún Aontaithe.


Jeremy Scahill – Unembedded Reporter. (SAM/2004/7 neom)

Comhfhreagraí isea Jeremy Scahill go bhfuil duaiseanna buaite aige agus léirtheoir isea é le Democracy Now! Chuaigh Jeremy go dtí an Iaráic ar dtúis i 1998 i dteannta Cathy Kelly mar chuid de Voices in the Wilderness. (Bhí Cathy ina haoi-chainteoir ag tionól na Féile Bríde i gCill Dara I 2003, a d’eagraigh Afri agus Cairde Bhríde. Tugann sé cuntas corraitheach ar Bhasra – Veinéis an Mheán-Oithir. Siad a fhocail scoir ná – “Tá an-bhrón orainn mar gheall ar cad tá déanta ag ár rialtas libh”


Independent Media in a Time of War (SAM/2004/29 neom)
Independent Media in a Time of War (SAM/2004/29 neom)
Tugann Amy Goodman léargas ar theip na meáin chumarsáide i S.A.M. a gcuid dualgas daonlathacha a chomhlíonadh in am chogaidh.  Tá Amy ar son meáin chumarsáide neamhspleácha agus pobail agus an ról a bhíonn acu malairt tuairimí a léiriú, seachas an “corporate lens”.  Bhí Amy mar aoichainteoir ag an bhFéile Bríde i mbaile Chill Dara i 2005. (Tá na trí scannáin déanta ag Taispeántais Hudson Hank Indymedia).

Feach ar anois

Faigh Realplayer saor in aisce

< Banda Caol 100Kbps > < Banda Leathan 220Kbps >


WWW.IONAD.ORG


Faigheann an tIonad Buail Isteach tacaíocht airgid ó Fhoras na Gaeilge (www.gaeilge.ie).