Féilire 2006

Clár na bhFeile (.PDF)

Seachtain na Gaeilge

Féile Scannán Ionad Buail Isteach

Clár na bhFeile (.PDF)Na hIonaid


Brú anseo
Leabharlann ILAC
BAC 1
Sathran 4ú Márta 2006 14:00


Brú anseo
An Droichead
20 Sráid Cooke
Bóthar Ormeau Béal Feiriste BT7 2EP
Domhnach 5ú Márta 2006 20:00


Brú anseo
Leabharlann
Rath Iomgháin
Co Chill Dara
Mairt 7ú Márta 2006 20:00


Brú anseo
Stuidio Tin Jug
Biorra
Co Uibh Fháile
Céadaoin 8ú Márta 2006 20:00


Na Scannáin


Mac An Athar / His Father's Son
Colm Bairéad
Ireland | 2005 | 22mins | Beta | Colour | Subtitled
Seán Gallchóir is a young boy who has not spoken a word of Irish to his Gaeilgeoir father, Tomás, since the sudden death of his mother. As Seán begins to see the toll her death has taken on his father however, a transformation begins.
Is buachaill óg é Seán Ó Gallchóir. Níor labhair sé focail Gaeilge lean athair ó cailleadh a mháthair go tobann. Ach, de réir mar a fheiceann Séan cé chomh trom agus a bhualann clog báis a mháithir ar a athair, tagann athrú súntachas ar chúraí.
- Eolas faoin chomhlacht seo -

Pandora
Paul Farren
Ireland | 2005 | 15mins | Beta | Colour | Subtitled
Michael, Tom and Declan were leading the typical idyllic childhood but unfortunately a chance encounter with Pandora was going to change all that.

Bhí óige ídileach á gcaitheamh ag Micheal, Tomás agus Deaglán, ach d'athraigh teagmháil cinniúnach le Pandora an scéal.
www.squintproductions.net

Fíorghael - Macdara Vallely - 9mins
Tagann an gomh ar thriúr othar in oifig dhochtúra shiciatraigh i mBaile Átha Cliath nuair a thuigeann siad go bhfuil an rúnaí, a bhfuil siadsan ag labhairt léi as Béarla, ag labhairt as Gaeilge lena cara ar an bhfón. Ní thuigeann éinne den dtriúr cad tá á rá aici fúthu, agus tá uafás orthu go bhfuil a dteanga dílis féin á húsáid ina naghaidh mar seo. Téann an triúr ainniseoir ar oilithreacht inmheánach phearsanta ag iarraidh teacht ar a nGaeilgeoir istigh.
Brú do leagan mór den iomhá seo
Three patients waiting in a Dublin psychiatrists' office are annoyed to realise that the secretary who they are conversing with in English, is speaking in Irish to her friend on the phone. All three are unable to understand what she is saying about them and are horrified that their own dear native language should be used against them in this manner. The three hapless losers embark on a voyage of personal discovery to find their inner Gaelic selves.
Publicity & Credit Details zanzibarfilms.net

An Teanga Runda - Brian Durnin - 15mins
Baineann James agus a athair Michael feidhm as an nGaeilge mar theanga rúnda dá ngnó spi-aireachta. Ní féidir leo an rún a scéith le máthair James faoi cad tá ar bun acu. Ach i gceann tamaill beidh an scéal go léir amuigh, agus ní bheidh an saol mar an gcéanna riamh arís.

James and his dad Michael use Irish as a secret language to discuss their secret spy business. They must never let James' mum know about their covert missions. But soon everything will be thrown into the open and life will never be the same again...
www.fastnetfilms.com

Clár na bhFeile (.PDF)

WWW.IONAD.ORG


Faigheann an tIonad Buail Isteach tacaíocht airgid ó Fhoras na Gaeilge (www.gaeilge.ie).