Ionad Buail Isteach
Baile
Eolas Fúinn
Ranganna
EOLAS-IBI
Ballraíocht EOLAS-IBI
Slán le EOLAS-IBI
Naisc Ghaeilge
Féilire 2007


Ionad Buail Isteach

Ionad Buail Isteach Ionad Buail Isteach -

FÉILE GEARRSCANNÁIN SNAG 2008

Clár

BÁC 1

Ionad: Leabharlann Ilac, Sráid Anraí, BÁC 1
Dáta: Dé Sathairn, 1/3/2008 Am: 14:00
Teangbháil Geraldine [01 8734333]

Béal Feirste.

Ionad: An Droichead, Sráid Cúic, Béal Feirste.
Dáta: Dé Domhnaigh, 2/3/2008 Am: 20:00
Teangbháil www.androichead.com

Durlas Éile, Co. Tiobraid Árainn

Ionad: Band Hall, Durlas Éile, Co. Tiobraid Árainn
Dáta: Dé Luain, 3/3/2008 Am: 21:00
Teangbháil [0504-23731 - Micheál]

Biorra, Co. Uibh Fhailllí

Ionad: Tin Jug Studio, Biorra, Co. Uibh Fhailllí
Dáta: Dé Céadaionn, 5/3/2008 Am: 20:00
Teangbháil http://www.tinjugstudio.com

NJ, SAM

Ionad: Brookdale Community College, NJ, SAM
Dáta: Dé Déardaion, 13/03/08 Am: 20:00
Teangbháil liam1@daltai.com

Cuir síos ar na gearrscannáin

Rolla Saor


Éire/2007/25 neom [Cathal Watters]
Spreagann grianghraf a ghlacann Marc de Ruth de thaisme suim úrnua i ngrianghrafanna dá chéile a thógaint. Tagann cor nua sa ghnáthchairdeas atá eatartha, go dtí go nglaonn an poiticéar áitiúil; ní mór dó labhairt leo faoina gcuid pictiúr.

Bhí an bua ag Roll Saor i Féile Scannán Chorcaí 2007 - Oscailt - an gearrscannán is fearr]
A chance photograph Marc takes of Ruth on the beach sparks off a new found interest in photographing each other. Their mundane relationship takes a turn until the local pharmacist calls, he needs to see them regarding their photographs.

Rolla Soar was judged best short film in the Oscailt programme at The Cork Film Festival 2007

Páistí, Príomhide agus Prefabs


Éire/2007/23 neom [Paul Murphy]
Leanann an scannán seo tuismitheoirí Ghaelscoil Riada, Baile Átha an Rí, agus iad ag réiteach don chéad lá ar scoil. Is ó bhrú na dtuismitheoirí a d'eascair gluaiseacht na nGaelscoil go príomha, agus ceiliúrann an scannán a gcuid iarrachtaí, chomh maith le na dúshláin a léiriú do ghrúpa ar mhaith leo a nGaelscoil féin a bhunú. Ó thús lag go dtí 1 Meán Fómhair lán mothúcháin.

Léiríodh é ag Fléadh Scannán na Gaillimhe, 2007
This film, by Paul Murphy, follows the parents at Gaelscoil Riada, Athenry, as they prepare for their first day at school. The rapid growth of Gaelscoileanna has been largely a parent led movement and this film cleebrates their efforts, while highlighting the challenges facing any group considering starting up their own Gaelscoil. From unsure beginnings to an emotional September 1.

This short film was programmed at The Galway Film Fleadh 2007

Giollaí Dé


Éire/2007/26 neom [Geraldine Heffernan ]
Léargas sainiúil agus barúil in amanna ar shaol chúlráideach na manach i bpobal atá ag dul in aois.  Tá thart ar 30 manach sna hOird Cistéirseach agus Trapach ina gcónaí ar Chnoc Mheilearaí stairiúil i gCo. Phort Láirge. Thug siad cead do fhoireann déanta scannán seachtain a chaitheamh ar phasáistí na mainistreach.
A unique and often funny insight into the secluded monastic life of an ageing community of about 30 Cistercian or Trappist monks living at historic Mount Melleray in Co. Waterford, who granted a crew of student filmmakers access to the corridors of their abbey for a week.

Imeachtaí Seachtain na Gaeilge san IonaidBaile Átha Cliath 1

Baile Átha Cliath 2

Dúrlas Éile

Biorra

Brookdale Community College, NJ, SAM

Faigheann an tIonad Buail Isteach tacaíocht airgid ó Fhoras na Gaeilge (www.gaeilge.ie).
-