Ionad Buail Isteach Ionad Buail Isteach

Taispeantas Scannáin

Water Rising
An Tobar

Silken Thomas
The Square
Baile Cíll Dara
(Kildare Town)

7PM
Aoine 25ú Eanáir 2008


Beidh Muireann De Barra ag freastal ar an ócáid
Muireann De Barra will be present


Billeog don Ócáid (PDF)
Billeog don Ócáid (SXW)
Billeog don Ócáid (DOC)

www.ionad.org
www.afri.ie

Water Rising

An bhagairt atá i bpríomhádú an uisce sa Bholaive atá mar théama ag Muireann de Barra agus Deirdre Crudden ina ngearrscannán faisnéise. Tá an bhagairt céanna ag teacht chun cinn in Éirinn chomh maith, mar a fheiceann muid sa ngéarchéim uisce sna scoileanna faoi láthair.

This short documentary by Muireann de Barra and Deirdre Crudden is about the threat of privitisation of water in Bolivia. It has increasingly become a threat in Ireland also, as we see in the present water crises in our schools.

Muintir an sráidbhaile ag bailliú uisce, El Alto, Bolivia (2005)

Trailer

Facebook page

An Tobar

Scannán faisnéise uair an chloig, a thugann léargás rí-shuimiúil dúinn ar an cheangal spioradálta idir na Toibreacha Beannaithe agus meas ar an t-uisce. Scrúdaítear na fáthanna go dtéann daoine ar cuairt ar thoibreacha, agus cúrsaí leighis agus finscéalta a bhaineann leo.

An hour-long documentary giving a fascinating glimse into the spiritual relationship between Holy Wells and a respect for water. It delves into the reasons why people visit wells and their stories of cures and legends.

www.wildfirefilms.net

Ceardlann na Croise Bríde

--------------------------------

Aoine, 1 Feabhra 2008
1 a chlog, ag an tIonad Buail Isteach, Siopa Connolly Books
43 Sráid Essex Thoir, BÁC 2

Sóláistí Thrádáil Chothrom ar fáil
Fáilte roimh chách